Niezatapialni odcinek 341

Wróciliśmy do newsików, żeby wprowadzić trochę porządku w nasz chaos.

Ostatnimi czasy serwowaliśmy Wam porcję za porcją tematów, więc tym razem przygotowaliśmy kilka newsików, o których (o dziwo!) udaje nam się porozmawiać w odcinku.

Po pierwsze mamy więc papieża, który słucha muzyki z gier! I dobrze się przy tym bawi. Dyskusja na temat tego tematu idzie w rejony, których na bank nikt z Was się nie spodziewa. Dominik pochylił się nad tematem anime Scotta Pilgrima, które powstawać ma dla Netflixa. Jako że wszyscy jesteśmy fanami komiksu i filmu, to jest to temat dla nas wyjątkowo bliski i każdy z nas dodaje tu coś od siebie. Tomek zbadał sprawę rozejścia się twórcy i producenta gry Ready or Not i rozmyślamy na temat tego, czy entuzjazm twórcy na reddicie, mógł doprowadzić do rozejścia się firm.

W sekcji CoJestGrane, która wróciła do nas po długiej batalii prawnej mówimy o Judgment, DLC do Outer Wilds (spoiler do kolejnego odcinka: zawiodłam się totalnie i chce mi się płakać), oraz o tym, że Tomasz jednak nie ssie tak bardzo w Returnalu.

W sekcji poetyckiej, która robi wielki COMEBACK mamy dla Was dzisiaj Herbertoreskiego Pana Cogito, który czyta gazetę:

Pan Cogito czyta gazetę

Na pierw­szej stro­nie
mel­du­nek o za­bi­ciu 120 żoł­nie­rzy

woj­na trwa­ła dłu­go
moż­na się przy­zwy­cza­ić

tuż obok do­nie­sie­nie
o sen­sa­cyj­nej zbrod­ni
z por­tre­tem mor­der­cy

oko Pana Co­gi­to
prze­su­wa się obo­jęt­nie
po żoł­nier­skiej he­ka­tom­bie
aby za­głę­bić się z lu­bo­ścią
w opis co­dzien­nej ma­ka­bry

trzy­dzie­sto­let­ni ro­bot­nik rol­ny
pod wpły­wem ner­wo­wej de­pre­sji
za­bił swą żonę
i dwo­je ma­łych dzie­ci

po­da­no do­kład­nie
prze­bieg mor­der­stwa
po­ło­że­nie ciał
i inne szcze­gó­ły

120 po­le­głych
da­rem­nie szu­kać na ma­pie
zbyt wiel­ka od­le­głość
po­kry­wa ich jak dżun­gla

nie prze­ma­wia­ją do wy­obraź­ni jest ich za dużo
cy­fra zero na koń­cu
prze­mie­nia ich w abs­trak­cję
te­mat do roz­my­śla­nia:
aryt­me­ty­ka współ­czu­cia

Podoba Ci się? Podziel się z innymi.